Gæstehuset og legestue

Når jeres faste dagplejer er fraværende på grund af ferie, kursus, afspadsering og sygdom tilbydes jeres barn en plads i vores Gæstehus i Nykøbing.

Alle børn som har brug for pasning ved egen dagplejers fravær, tilbydes plads i Gæstehuset. Er der fyldt i Gæstehuset tilbydes plads i legestuegruppen. Dvs. hos en dagplejer som i forvejen er kendt for børnene. 

Gæstehuset formål er:

  • At børn og forældre oplever færre skift i gæstedagplejen
  • At hele børnegruppen hos en dagplejer kan passes samlet i Gæstehuset

Gæstehuset kan tilbyde:

  • At børn og forældre kender huset og personalet
  • De samme dagplejere som passer dit barn
  • At barnet som udgangspunkt  passes det samme sted under hele dagplejerens fraværsperiode
  • At alle dagplejerens børn som udgangspunkt tilbydes plads i Gæstehuset
  • Dejligt indrettet Gæstehus med gode udendørs faciliteter, og legestuen i samme hus
  • Gæstehuset har barnevogne til alle børn - dog skal I selv medbringe dyne og pude
  • To ansvarsbevidste og omsorgsfulde dagplejere

Skal barnet passes i Gæstehuset, er åbningstiderne svarende til jeres dagplejers.